Syarat Penggunaan

Selamat datang ke bk8-casino.top! Harap maklum bahawa dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Pengguna yang dinyatakan di bawah. Sila baca Terma Pengguna dengan teliti sebelum menggunakan laman web kami.

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan menyetujui bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan laman web ini dan maklumat yang diberikan di dalamnya.

1. Penggunaan Laman Web

Laman web ini adalah untuk tujuan maklumat am dan hiburan. Kami tidak memberikan sebarang jaminan, baik tersurat mahupun tersirat, mengenai keakuratan, kesesuaian, atau ketersediaan maklumat yang terdapat di laman web ini. Penggunaan mana-mana maklumat atau bahan dalam laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, di mana kami tidak bertanggungjawab.

Anda dengan ini mengakui bahawa penggunaan laman web ini adalah untuk risiko anda sendiri, dan kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan laman web ini.

2. Maklumat Peribadi

Apabila anda menggunakan laman web ini, kami mungkin meminta anda untuk memberikan maklumat peribadi tertentu. Anda dengan ini bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan terkini, dan mengakui bahawa kami akan menggunakan maklumat ini dengan teliti mengikut dasar privasi kami.

Kami tidak akan memindahkan, menjual, atau memberikan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda, melainkan dikehendaki oleh undang-undang. Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada penggunaan atau pendedahan yang tidak sah.

Kami juga menggunakan kuki untuk merakam maklumat tertentu. Anda boleh mengubah tetapan pelayar anda untuk menolak kuki atau memberikan amaran apabila kuki dihantar. Sila rujuk dasar privasi kami untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan kuki.

3. Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Pautan tersebut disediakan hanya untuk kemudahan anda. Kami tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau privasi laman web pihak ketiga tersebut.

  • Pautan ke laman web pihak ketiga tidak menyokong atau menunjukkan persetujuan kami terhadap laman web tersebut. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan laman web pihak ketiga.
  • Kami menggalakkan anda untuk membaca Terma Pengguna dan dasar privasi laman web pihak ketiga sebelum menggunakan laman web tersebut.

4. Perubahan Terma Pengguna

Kami berhak untuk mengubah suai Terma Pengguna ini pada bila-bila masa. Anda dianggap telah menerima perubahan tersebut dengan terus menggunakan laman web ini selepas perubahan tersebut diumumkan.

  • Kami menggalakkan anda untuk mengkaji semula Terma Pengguna ini secara berkala untuk membuat anda kemaskini mengenai sebarang perubahan.